Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   > Slovenská gynekológia a pôrodníctvo

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Slovenská gynekológia a pôrodníctvo

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

2005

Acardius acephalus: patogenéza, diagnostika a vývoj gravidity (V. Ferianec, M. Holáň, P. Šuška, J. Montalvo, K. Holomáň)
Diagnostika rezistencie proti aktivovanému proteinu C (APC rezistencie) u gynekologických pacientok – módna vlna, alebo nevyhnutná realita? (J. Šimko, R. Mezenská, Ľ. Kurillová, I. Hollý, P. Vlčková, K. Holomáň, P. Šuška)
Hyperplázia endometria (I. Ďurovská)
Metformín v liečbe syndrómu polycystických ovárií (P. Krajkovič, S. Tomáš, D. Jamriška, P. Žúbor)
Nehormonálna liečba žien s klimakterickými ťažkosťami a žien v postmenopauze (J. Mitro)
Popôrodná depresia (I. Lazar)
Riziko genetického poškodenia plodu u partnerov v pokročilom veku (S. Szedély)
Ženská prostata a rekurentné močovo-pohlavné infekcie ženy (M. Zaviačič, R.J. Ablin)

2004

Amplifikácia a nadmerná expresia HER2 v karcinomoch mliečnej žľazy a klinický význam ich detekcie (Ľ. Janakova, Z. Lasabova, K. Kajo, L. Plank)
Autotransfúzia v pôrodníctve (P. Urdzík)
Diagnostická a operačná hysteroskopia (M. Donoval)
Fosfolipidový systém a reprodukčné straty (M. Pisák)
HIV–AIDS – rozsah a dosah jednej pandemie – globálny aspekt (M. R. Henzl)
Hormonálna substitucna liečba pri gynekologickom karcinóme (V. Bátovský)
Insuficiencia krčka maternice (Ľ. Janek, P. Šuška)
Manažment hroziaceho predčasného pôrodu (Ľ. Janek, ml., P. Šuška)
Možnosti medikamentóznej liečby urgentnej inkontinencie moču u žien (M. Gažo, P. Štencl, L. Maršík, K. Hlinšťák, A. Havalda, A. Ďurechová, L. Calle)
Niektoré aspekty terapie intrauterinneho pacienta (M. KorčoK)
Novorodenec a HIV/AIDS (H. Drobná)
Operačné riešenia prolapsov pošvy (M. Matějka)
Plánovane rodičovstvo a antikoncepcia u HIV–pozitívnych pacientok (I. Stenová, P. Šuška, K. Holomáň, P. Blaško, M. Ponecová)
Praktické odporúčania pre hormonálnu substitučnú liečbu (HSL) žien v perimenopauze a postmenopauze (Výbor Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS)
Priebeh infekcie HIV/AIDS, možnosti diagnostiky a terapie (M. Mokráš, J. Hinšt)
Prognóza pacientky s karcinomom krčka maternice (M. Klačko)
Sclerosis multiplex a žena (E. Klímová)
Skríning karcinomu prsníka (Ľ. Janek, P. Šuška)
Skrining rakoviny krčka maternice, manažment abnormálneho výsledku onkocytológie (Ľ. Janek, ml., P. Šuška)
Starostlivosť o HIV–pozitívne ženy (J. Hinšt)
Variabilita operačných postupov pri cisárskom reze (P. Chaba)
Výhody prenatalnej diagnostiky v prvom trimestri tehotnosti (P. Štencl , J. Karovič, M. Gažo)

2003

Súčasná klasifikácia a charakteristika nádorov endometria (Danihel, C., Horvath, R., Breitenecker, G., Hatzibougias, I.)

2002

Algoritmus hormonálnej substitučnej liečby v postmenopauze (M. Borovský, Z. Václavová)
Bakteriálna vaginóza (I. Taufer)
Bilaterálna agenéza obličiek plodu v sonografickom obraze (V. Ferianec, P. Šuška, K. Holomáň)
Diagnostika zhubných ovariálnych nádorov (L. Tomková)
Intrauterinná hypoxia plodu a jej vzťah k červenej zložke krvi (J. Richnavský)
Lieky a laktacia (A. Ďurišová, M. Kriška)
Možnosti prenatálnej genetickej diagnostiky v prvej polovici gravidity (P. Štencl, M. Gažo, J. Karovič)
Osobitosti gravidity mladistvých dievčat (Ľ. Chovanová)
Patológia krčka maternice a intrauterinná antikoncepcia (P. Šuška, M. Hudecová, M. Drábek)
Poruchy sexuálnych funkcií u žien so sclerosis multiplex (P. Špalek)
Prognostické faktory karcinómu endometria (M. Lužinský)
Súčasné možnosti prenatalneho skríningu morbus Down (P. Štencl, J. Karovič)
Súčasné poznatky o bezpečnosti ultrasonografie a ich aplikácia v praxi (J. Beňačka)
Syndróm inzulínovej rezistencie v diagnostike a liečbe sterility (P. Kaščák)
„The Bethesda System“ – prínos, či zbytočnosť? (M. Redecha, M. Korbeľ)
Vplyv niektorých sociálnych faktorov na priebeh tehotnosti (T. Danys)

2001

Fetálna intrapartálna pulzná oxymetria (J. Kozel)
Gastroschíza a omfalokéla (Ľ. Turkota, J. Hinšt)
Metastaticke nádory ovárií (P. Babala)
Mikroinvazívny karcinom hrdla maternice - diagnostika a liečba (J. Kállay)
Moderná nechirurgická liečba myómov maternice (V. Spišák)
Placentárna insuficiencia (P. Šuška)
Súčasný pohľad na programovaný pôrod (A. Havalda, P. Štencl, R. Paldia, I. Jurčová, Z. Václavová, J. Karovič)
Syfilis tehotnej ženy a jej detí (J. Walla)

2000

Etické a právne problémy pri ochrane reprodukčného zdravia v gynekológii a pôrodníctve (M. Kliment, V. Cupaník)
Intraamniové infekcie z pohľadu neonatológa (M. Huttová, J. Chabada. J. Jurkovičová, Ľ. Pejhovskä)
Metadonová udržiavacia liečba v gravidite a jej vplyv na plod a novorodenca (H. Drobná)
Ovariálna insuficiencia, funkcia štítnej žľazy a fertilita (S. Oravec, S. Hlavačka)
Ultrazvukové sledovanie vplyvu ovariálnych steroidov na tkanivovú hemoperfúziu orgánov vnútorného genitálu (I. Rusňák, I. Slezák, A. Čunderlík, P. Feitscher)
Ultrazvukové vyšetrenie placentárnej cirkulácie (I. Rusňák, J. Štencl, P. Feitscher, A. Čunderlík)
Vplyv extrémnych spôsobov výživy na ženský organizmus (J. Hinšt)
Výživa a životospráva v ťarchavosti a počas dojčenia (V. Mikulaj)

1999

Diagnóza a moderna terapia cervikalnych intraepitelových neoplázií (G. Gitsch)
Endoskopia a gynekologické malignity (M. Magdolinič)
Nové pohľady na epidemiológiu, patogenezu, diagnostiku, klasifikáciu a terapiu endometriózy (Ľ. Turkota, E. Dedinská, V. Mikulaj)
Panvová bolesť v gynekológii (Ľ. Janek, Ľ. Janek ml.)
Rizikové a prognostické faktory pri endometriálnom karcinóme (G. Mančík)
Sexuálny život počas gravidity (M. Pažinková)
Syndróm polycystických ovarií a inzulínová rezistencia (A. Kreze Jr., P. Vaňuga, M. Kovalíková)
Vysoký krvný tlak v ťarchavosti (V. Smetanová, M. Pavlovič, R. Kohn)
Vznik mola hydatidosa (V. Pospíšilová)
Zápalový faktor v etiologii predčasného pôrodu (K. Zuzčáková)