Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   > Praktická gynekológia

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Praktická gynekológia

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

2004

Ductus venosus Arantii - monitorovanie stavu plodu počas tehotnosti a pri pôrode (N. Szunyogh, S. Tomáš, P. Žúbor, S. Galo, K. Biringer, Z. Martinková, J. Višňovský, J. Danko)
Endokrinné disruptory okolo nás a ich možné účinky na sexuálne funkcie, fertilitu a potomstvo (P. Langer)
Liečba CIN a ďalšie sledovanie. Návrh na guideliny (B. Potančok, J. Štefanovič, O. Sadovský, B. Nižňanský, L. Gavorník)
Nová medzinárodná kolposkopická terminológia a jej slovenská verzia (O. Sadovský, B. Potančok, J. Štefanovia, B. Nižňanský, Ľ. Gavornik)
Pôrod v treťom miléniu (P. Žúbor, K. Biringer, T. Paštéková, J. Danko)
Súčasné možnosti farmakoterapie postmenopauzovej osteoporózy (J. Horváth, M. Bdžoch, P. Tisovský)
Úskalia diferenciálnej diagnostiky akútnej apendicitídy a gynekologických ochorení u dievčat (E. Kubíková)

2003

3-D ultrazvuk vo včasnej gravidite (T. Paštéková, Z. Martinková, M. Grúberová, P. Žúbor, S. Tomáš, J. Danko)
Dopplersonografia vo včasnej gravidite (T. Paštéková, Z. Martinková, M. Grúberová, P. Žúbor, S. Tomáš, J. Danko)
Lymská borelióza a gravidita (E. Lajtman, J. Segeťa, P. Koliba)
Peritoneálna cytológia — súčasť FIGO stagingu karcinómu endometria (P. Uharček, M. Mlynček)
Porod doma a porod do vody (J. Tošner)
Súčasné možnosti diagnostiky postmenopauzovej osteoporózy (J. Horváth, M. Bdžoch)
Tokolýza pomocou blokátorov kalciových kanálov (P. Zubor, S. Tomáš, J. Danko)
Využitie fetalneho ekg pri hodnotení stavu plodu počas pôrodu (Z. Martinková, M. Grúberová, T. Paštéková, P. Žúbor, S. Tomáš, J. Danko)

2002

Cystická fibróza - gynekologický problém? (H. Kayserová, P. Slezák)
Diagnostika, liečba a prevencia dysfunkčného krvácania (Z. Václavová, M. Borovský, J. Payer)
Fajčenie ako rizikový faktor v tehotnosti z pohľadu preventívnej medicíny (H. Hudečková)
Fyziologická herniácia čriev v UZV obraze počas prvého trimestra gravidity (Ľ. Turkota, J. Hinšt)
Imunologické aspekty humánnej reprodukcie (J. Štefanovič, M. Valent)
Mondino: O neplodnosti (A. Ivanová, A. Holomáňová)
Ováriový hyperstimulačný syndróm (D. Demečko, V. Sadáková, P. Slezák, D. Táborský, D. Alexander)
Puerperálna infekcia (P. Zubor, S. Tomáš, Z. Martinková, M. Grúberová, J. Danko)
Súčasný stav vedeckých poznatkov o vplyve fytoestrogénov na ženský organizmus (Z. Václavová, M. Borovský)
Vplyv hormónovej antikoncepcie na kostnú denzitu (M. Sojáková, J. Payer, M. Borovský)
Vrodené poruchy metabolizmu vyšších karboxylových kyselín a ich vzťah ku vzniku hepatálnych komplikácií v gravidite (L. Turecký)
Význam laktátu pri diagnostike hypoxie plodu počas pôrodu (M. Grúberová, Z. Martinková, P. Zubor, S. Tomáš, J. Danko)
Zápalové afekcie parodontu a riziko predčasného pôrodu (V. Javorka, J. Štefanovič)

2001

Hormónová substitučná liečba a nádorové ochorenia (M. Borovský, M. Sojáková)
Niekolko poznámok k problematike "programovaného pôrodu" (M. Praslička)
Patomechanizmus anovulácie u žien so syndrómom polycystických ovárií (K. Dókuš, J. Danko, S. Galo, M. Kaliský, B. Skulina)
Pomoc porodniciek v historickom napredovaní starostlivosti o dieťa a ženu v Slovenskej republike (J. Černay, A. Staníková, M. Valent)
Pôrodnícka analgézia (S. Tomáš, J. Danko)
Účinky fajčenia v ťarchavosti na matku a plod (M. Huttová, J. Jurkovičová)
Úloha obezity pri polycystickom ovariálnom syndróme (M. Kaliský, J. Danko, B. Skulina, S. Galo, K. Dókuš, E. Bukovská)
Vplyv hormónov na mykotické ochorenia pošvy (M. Sojáková, M. Borovský)
Význam voľných radikálov a antioxidantov pre funkciu pohlavných buniek (Ľ. Bergendi, M. Ferenčík)
Zinok a jeho úloha v gynekológii (L. Turecký)

1999

Androgenizácia v gynekologickej praxi (M. Borovský, J. Payer, Jr.)
Dystokia ramienok plodu (M. Praslička)
Prírodné a antropogénne estrogény v životnom prostredí a ich možný dopad na zdravie (P. Langer)
Rehabilitačné programy a súčasná gynekológia (M. Palát, M. Valent)
Súčasné možnosti diagnostiky a liečby extrauterinnej gravidity (I. Rusňák, J. Štencl, P. Hrúzik, O. Sádovský, P. Janko, I. Slezák, M. Piškaninová)

1998

Azoospermia update (M. Lachman)
Etiológia, patogenéza a diagnostika akútnej a recidivujúcej vulvovaginálnej kandidózy (M. Kliment, M. Korbeľ, P. Hrúzik, M. Redecha)
Hysteroskopické operovanie (P. Molitoris)
Je vždy účelná liečba sérologicky pozitívnych žien na toxoplazmózu? (G. Čatár, M. Valent)
Nová perspektíva prevencie a terapie osteoporózy: raloxifén-selektívny modulátor estrogénových receptorov (V. Fedelešová, R. Dzúrik)
Súčasné možnosti liečby vulvovaginálnej kandidózy (M. Redecha, M. Korbeľ, M. Kliment, P. Hrúzik)
Tokolýza (M. Oleár)