Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   > Gynekolog

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Gynekolog

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

(Design stránky a dokumentů se upravuje. Děkujeme za pochopení.)

2004

Současný pohled na syndrom polycystických ovarií (Stárka, L.)
Trombofilní stavy v těhotenství a šestinedělí – hereditární deficit antitrombinu (Kacerovský, M., Bradáč, B., Hossner, P., Pulkert, J.)
Prevence a léčba primární poporodní hemoragie (Křepelka, P.)
Diseminovaná intravaskulárna koagulácia – prevencia, diagnostika a liečba v porodníctve (Dvořák, D.)
Využití různých typů kmenových buněk v klinické praxi (Pilka, L., Smrčka, M., Pilka, R., Čermák, P., Rumpík, D., Rumpíková, T.)
Hormonální odezva partnerské lásky (Stárka, L., Tošner, J.)

2003

Faktory ovlivňující provedení hysterektomie (Tošner, J.)
Císařský řez v České republice na začátku 21. století (Štembera, Z.)
Porod plodu v poloze koncem pánevním v ČR v roce 2001 (Štembera, Z.)

2002

Imunitní odpověď organismu na nádorová onemocnění (Vobořilová, E.)
Soudobé trendy v senologii (Žaloudík, J.)
Radioterapie karcinomu prsu (Kubecová, M., Kindlová, E., Kulhavý, M.)

2001

Endokrinologický pohled na profylaktickou kastraci (Donát, J.)
Endometrióza a poruchy fertility (Kořenek, A.)
Epidemiologie, diagnostika a léčba děložních myomů (Náteková, J.)
Extrémně nízko dávkovaná hormonální kombinovaná kontraceptiva - nová volba na poli antikoncepce (Kopecký, P.)
Fluor v dětském věku (Vambera, J.)
Chirurgická léčba karcinomu ovaria - terminologie a základní principy (Špaček, J., Tesařík, Z., Hrubecký, I.)
Je oprávněná profylaktická oophorectomie? (Tošner J.)
Kontroverze v moderní léčbě pokročilého ovariálního karcinomu (Tesařík, Z., Špaček, J.)
Léčba VaIN a rakoviny pochvy (Rokyta, Z.)
Lékové interakce s perorálními kontraceptivy (Roztočil, A.)
Mechanismus účinku estrogenů v kardiovaskulárním systému (Kvasnička J. jr.)
Nízkodávkovaná kontracepce mladistvých - část I. (Havlín M.)
Papillomavirové infekce v gynekologii a porodnictví (Sosna O., Matouš B.)
Podpůrná léčba a prevence vaginálních infekcí přirozenými biologickými způsoby (Hatala, M.)
Postoj ke komplikovaným porodům v minulosti (Mlynářová, A.)
Příjem kyseliny listové v perkoncepčním období (Hronek, M., Kyzourová, M.)
Rekurentní infekce dolního močového traktu, úskalí diagnostiky, léčby a prevence v klinické praxi (Chmel, R., Horčička, L.)
Současné názory na lymfadenektomii u žen s karcinomem ovaria (Tesařík, Z.)
TVT - nová operační technika ženské stresové inkontinence moče (Huvar, I., Dvořáková, M., Podalová, S.)
Význam kyseliny listové pro snížení rizika výskytu defektů neurální trubice (DNT) (Hronek, M., Kyzourová, M., Kudláčková, Z.)

2000

Endometrióza (Z. Havel)
Estrogeny a Alzheimerova choroba (P. Křepelka)
Faktory životního stylu ovlivňující porodní hmotnost novorozenců (P. Janků, I. Crha)
Gynekologické laparoskopické operace z pohledu internisty (D. Fischlová)
Historický vývoj porodnické analgezie a anestezie v zahraničí (A. Pařízek)
Hormonální léčba karcinomu prsu (J. Chovanec)
Chemoterapie neepiteliálních zhoubných nádorů ovaria (J. Finek, T. Svoboda)
Menstruace - mýty a reality (Z. Pastor, L. Horčička)
Nové pohledy na chlamydie jako příčinu neplodnosti (L. Pospíšil, Z. Zralý)
Perinatologický význam streptokoků skupiny B (P. Křepelka)
Poruchy dolního močového traktu u žen v postmenopauze (R. Chmel)
Postupy na zástavu krvácania při operačnej liečbe ca ovária (M. Mlynček, J. Garay, M. Krjak, A. Obert)
Příspěvek k technice císařského řezu (P. Křepelka)
Sexuální dysfunkce u žen (V. Kubíček)
Syndrom mrtvého plodu (J. Kučera)
Vybrané aktuální právní problémy mediciny (M. Mitloehner)

1999

Děložní leiomyom – epidemiologie a léčba (Křepelka, P.)
Diagnostika a možnosti prevence zhoubných nádorů ovaria (Bouda, J.)
ERT u ovariálních karcinomů (Robová, H., Rob, L., Pluta, M., Citterbart, K., Kačírek, J.)
Chemoterapie současné možnosti a trendy - epiteliální ovariální zhoubné nádory (Rob L., Robová H., Kačírek J., Pluta M.)
Chlamydiová infekce a gynekologické záněty (Pilka, L., Malý, Z.)
Lékařské vyšetření a zpráva při stíhání sexuální trestné činnosti (Mitlöhner, M.)
Mauriceau Francois (1637 - 1709) zakladatel oboru porodnictví (Doležal, A.)
Nuchální translucence – analýza metody (Hurt K., Kraus I., Pokorný R., Rakovičová I., Pipka M.,Wiererová O., Halad M.)
Pohlavní nemoci a jejich vztah k zánětům v gynekologii (Pospíšil, L., Pilka, L., Malý, Z.)
Současné možnosti fetální medicíny (Hájek, Z.)
Těhotenství a příprava na porod v období starověku a středověku (Mlynářová , A.)
Tromboembolická nemoc a těhotenství (Procházka M., Krčová V., Prášilová J., Kudela M., Slavík, L.)
Záněty v urogynekologii (Huvar I.)

1998

Antikoagulační léčba tromboembolické nemoci v těhotenství (Malý, J., Dulíček, P., Pecka, M., Jebavý)
Farmakoterapeutické aspekty těhotenství (Pávek, P., Fendrich, Z.)
Fibrocystická mastopatie - etiopatogeneze a současná léčba (Rousková, L.)
Fytoterapie v gynekologické praxi (Seidlová, D.)
Gynekologická cytologie, úkoly diagnostiky v 21. století (Kobilková, J.)
Léčba benigních lézí cervixu (Kaňka, J., Havránková, A.)
Management ovariálního karcinomu v graviditě (Bláha, O., Anton, M.)
Mikroinvazivní karcinom hrdla děložního - kontroverze klasifikace, diagnostiky a léčby (Rob, L., Citterbart, K., Robová, H., Pluta, M., Kačírek, J., Charvát, M., Slavík, V., Belková, A., Schlegerová, D., Frantlová, M.)
Mykotické infekce ženského genitálu III. Terapie (Buchta, V., Špaček, J., Jílek, P.)
Mýty a pověry o epidurální analgezii u porodu (Nagy, J., Zavadil, M.)
Některé aspekty etiopatogeneze endometriózy a adenomyózy (Košťál, M.)
Nová éra nízkodávkovaných hormonálních kontraceptiv (Klímová, K.)
Sexualita a klimaktérium (Pastor, Z., Horčička, L.)
Současná radioterapie karcinomu děložního hrdla (Stankušová, H.)
Těhotenství a péče o dutinu ústní (Dřízhal, I., Slezák, R., Hubková, V.)
Využití nízkovýkonných laserů v gynekologii a porodnictví (Havlík, I.)
Základy spermiologie (Kubíček, V.)