Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Časopisy   > Česká gynekologie

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Česká gynekologie

Upozornění:
Tato stránka je plně přístupná pouze pro registrované uživatele.

2010

2007

2005

2004

2003

Alternativní léčba myomů embolizací děložních tepen - zamyšlení po třech letech (Košťál M.)
Co může Bethesda II 2001 systém gynekologům dát a co od nich vyžaduje (Kobilková J., Mašata J., Janoušek M., Strunová M.)
Dárcovství oocytů: Etické a praktické otázky (Pilka L., Rumpík D., Pilka R.)
Distenční média v hysteroskopii - využití a komplikace (Kučera E.)
Hlavní úkoly české perinatologie na začátku 21. století (Štembera Z., Velebil P.)
Hysteroskopie v terapii děložních myomů (Kužel D.)
Interakce kvasinek s hostitelem ve vztahu k urogenitálnímu traktu, vulvovaginální kandidóza, urologické aspekty mykotických onemocnění (Špaček J., Buchta V., Veselský Z., Kalousek I.)
Liečba znásilnenej ženy (Dankovčík R., Ostró A., Urdzík P., Saksun L.)
Lymfangiogeneze a nové markery lymfatického endotelu (Pilka R., Dzvinčuk R, Kudela M.)
Management děložních myomů u žen ve fertilním věku (Mára M., Fučíková Z., Mašata M., Mašková J., Kužel D., Živný J.)
Matrix metaloproteinázy a menstruace (Pilka R., Hrachovec P.)
Matrix metaloproteinázy, embryonální implantace a nádorová invaze (Pilka R., Kudela M., Procházka M.)
Minimálně invazivní léčba benigních děložních nádorů: strategie a fakta (Holub Z.)
Paraaortální lymfadenektomie v gynekologii. Teoretické principy, základní postupy a praktické doporučení. (Špaček J., Veselský Z., Tošner J., Tesařík Z.)
Preimplantační genetická diagnostika (PGD) chromosomálních aberací metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH) (Veselá K., Tauwinklová G., Trávník P., Veselý J., Hlaváčová S., Zudová D., Řezáčova O., Rybář R., Rubeš J.)
Psychologické aspekty v perinatální medicíně v letech 1980-2000: II. porod (Sobotková D., Štembera Z.)
Psychologické aspekty v perinatální medicíně v letech 1980-2000: III. poporodní období (Sobotková D., Štembera Z.)
Současná právní hlediska reprodukční medicíny (Šantavá S.)
Specifická slizniční imunita ženského reprodukčního traktu: obecný úvod (část 1) (Živný J., Šterzl I.)
Terapie aerobní vaginitis a klinicky nejasných příčin vulvovaginálního diskomfortu (Čepický P., Malina J., Kuželová M.)
Terapie menoragie - chirurgický nebo medikamentozní přístup? (Blšták, I.)
Transdermální forma kombinované hormonální antikoncepce (EVRA®) (Fanta M.)
Vyšetřování Leidenské mutace (FVL - Leidenská mutace faktoru V) u žen v souvislosti s užíváním kombinované hormonální kontracepce nebo hormonální substituční léčby (Cibula D., Unzeitig V., Živný J.)
Znásilnenie - diagnostika, ošetrenie a odber materiálu na forenzné účely (Dankovčík R., Ostró A., Urdzík P., Saksun L.)

2002

Arteriální cévní onemocnění u uživatelek kombinované hormonální kontracepce (Novotná M., Unzeitig V., Novotný T.)
Co můžeme očekávat od raloxifenu při léčbě postmenopauzální osteoporózy - pohled gynekologa (Chmel R., Rob L., Strnad P.)
Divertikl ženské močové trubice - stále aktuální problém v urogynekologii (Chmel R., Kawaciuk I.)
Histopatologické prognostické faktory, sérové markery a vybrané molekulárně biologické faktory u ovariálního karcinomu (Špaček J., Jílek P., Petera J., Tesařík Z.)
Hormonální substituční léčba, proliferace prsu a riziko karcinomu (Strnad P., Rob L., Zuntová A., Moravcová Z., Chod J., Halaška M.)
Hormonální substituční terapie a nádory ovaria (Ševčík L., Klát J., Koliba P.)
Inhibin v těhotenství - nový screeningový marker v prenatální diagnostice? (Chada M., Lisá L., Průša R.)
Integrace antenatálního screeningu Downova syndromu v I. a II. trimestru (návrh screeningového protokolu) (Stejskal D., Nedvěd P., Břešťák M., Krofta L.)
Léčba stresové inkontinence moči u žen pomocí periuretrálních implantátů (Kolařík D., Šimon V., Otčenášek M., Martan A., Halaška M., Mašata J.)
Perinatologie v České republice na konci tisíciletí. II. Transport plodu v děloze (Velebil P., Štembera Z., Straňák Z.)
Pomocné zobrazovacie metódy v hodnotení rozsahu cervikálneho karcinómu (Krjak M., Mlynček M.)
Poruchy vývoje uteroplacentární cirkulace (Sosna O., Živný J. H., Nečas E., Fait T., Živný J.)
Předčasný odtok plodové vody (Měchurová A., Rokytová V.)
Reprodukční rizika stárnoucích mužů (Mardešić T.)
Smrtelné komplikace preeklampsie a eklampsie (Srp B., Velebil P., Kvasnička J.)
Stav v populaci rodiček v ČR na konci tisíciletí. I. Vývoj vybraných demografických ukazatelů a údajů z těhotenské anamnézy v období 1997-2000 (Štembera Z., Velebil P., Motyčková E.)
Stav v populaci rodiček v ČR na konci tisíciletí. II. Těhotenské komplikace (Štembera Z., Velebil P., Motyčková E.)
Transplantace lidské dělohy - nová éra? (Holub Z.)
Vrozený hydrocefalus v období 1961-2000 - výskyt, prenatální diagnostika a prevalence podle věku matky (Šípek A., Gregor V., Horáček J., Mašátová D.)
Výskyt vrozených vad ve vybraných oblastech a státech světa v období 1988-1998 (Šípek A.)
Ženské sexuální dysfunkce (Pastor Z.)

2001

Cyklické změny na ovariu a děloze v ultrazvukovém obraze (Pavlišta D., Calda P.)
Depotní gestagenní kontracepce (Koryntová D., Čepický P., Živný J.)
Etická problematika výzkumu na lidských embryích (Lajkep T.)
Extraperitoneální císařský řez - alternativa či rutina? (Zábranský F., Grossmannová H.)
Hodnocení úspěšnosti v asistované reprodukci (Řežábek K., Pavelková J.)
Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc - nová epidemiologická data (Unzeitig V.)
Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc - patofyziologické poznatky a praktická doporučení (Dulíček, P.)
Hyperandrogenní syndrom (syndrom polycystických vaječníků) III. Léčba (Cibula D., Živný J.)
Koagulopatie - hlavní příčina mateřské úmrtnosti (Srp B., Velebil P.)
Kombinovaná perorální kontracepce s extrémně nízkou dávkou estrogenu (Čepický P., Cibula D., Dvořák K., Holub Z., Unzeitig V., Uzel R., Živný J.)
Konzervativní léčba dysfunkčního děložního krvácení (Fučíková Z., Cibula D., Kužel D.)
Mekonium a postnatální neurologický handicap (Kališ V., Turek J., Hudec A., Rokyta P., Rokyta Z., Mejchar B.)
Některé teoretické a praktické aspekty regionální lymfadenektomie u žen s karcinomem endometria (Holub Z.)
Osteoporóza a hormonální kontracepce (Fait T., Nováková A., Živný J.)
Patologické stavy se zvýšenou hladinou prolaktinu (Hrachovec P.)
Perinatologie v České republice na konci tisíciletí - celostátní perinatální úmrtnost (Štembera Z., Velebil P.)
Postkoitální kontracepce (Čepický P., Holub Z., Hořejší J., Rokyta Z., Uzel R.)
Současné indikace k císařskému řezu (Roztočil A.)
Techniky ablace a resekce endometria (Bouda J., jun., Novotný Z., Hradecký L., Rokyta Z.)
Vedení porodu u pacientek se dvěma císařskými řezy v anamnéze (Roztočil A., Unzeitig V.)
Využití magnetické rezonance v urogynekologii (Otčenášek M., Halaška M., Žižka J., Pohanka M., Martan A., Mašata J.)
Význam infekce virem hepatitidy C v gynekologii a porodnictví (Urbánek P., Mareček Z.)
Význam příjmu jodu v období těhotenství - suplementace jodem a její možná rizika (Hronek M., Miturová K., Kudláčková Z., Beranová E.)

2000

Anémie v těhotenství - přehled (1.část) (Mára M., Živný J., Eretová V., Haaková L.)
Anémie v těhotenství - přehled (2.část) (Mára M., Živný J., Eretová V., Haaková L.)
Farmakologie progestinů používaných v preparátech perorální hormonální antikoncepce (Cibula D.)
Folikulární tekutina a některé její vlastnosti (Suchá R., Ulčová-Gallová Z.)
Hyperandrogenní syndrom (syndrom polycystických vaječníků) - terminologie, historie, prevalence, etiologie, genetika (Cibula D., Živný J.)
Hyperandrogenní syndrom (syndrom polycystických vaječníků) - diagnostická kritéria, diferenciální diagnostika, klinické příznaky a laboratorní nálezy (symptomatologie), pozdní rizika (Cibula D., Živný J.)
Klinické problémy a komplikace laparoskopického vstupu (Holub Z.)
Mateřská úmrtnost v České republice v letech 1978-1997 (Srp B., Velebil P.)
Mekonium a jeho význam (Kališ V., Turek J., Hudec A., Rokyta P., Rokyta Z., Mejchar B.)
Patogeneze a význam nuchálního projasnění (Jirásek J. E.)
Porucha funkcie štítnej žľazy a poruchy fertility (Oravec S., Hlavačka S.)
Problematika indukce plicní zralosti ve vztahu k předčasnému porodu (Měchurová A.)
Radikální trachelektomie v léčbě časného cervikálního karcinomu (Bartoš P., Zelenka Z., Popelka P.)
Retroperitoneální endometrióza (Drahoňovský J.)
Syndrom předčasného ovariálního selhání (Cibula D., Živný J.)
Teratogeny v těhotenství (Jančárková N., Gregor V.)
Vliv abúzu drog v těhotenství na plod a novorozence (Vavřinková B., Binder T.)
Vývoj reprodukčního zdraví žen v ČR v období 1993-1997 (V. Mezinárodní srovnání) (Štembera Z., Velebil P.)
Závěsný aparát pochvy - současný pohled (Otčenášek M., Halaška M., Žižka J., Martan A., Mašata J.)

1999

Antitrombotická prevence v předoperační přípravě gynekologických pacientek (Šik S., Chovanec J., Rulíková A.)
Asistovaná reprodukce v léčbě imunologicky podmíněných neplodností (Madar J., Mayer Z., Nouza K.)
Lidský choriový gonadotropin, jeho degradační produkty a některé možnosti jejich využití (Hrehorčák M., Malbohan I.)
Management nehmatných lézí prsu (Strnad P., Daneš J., Zavadil M., Moravcová Z., Zuntová A., Kačírek J.)
Možnosti a podmínky operační léčby stresové inkontinence moči (Belkov A. L, Ventruba P., Kříž J., Táborský J.)
Přístup k hysterektomii z pohledu vaginálních a laparoskopických operačních technik (Zábranský F., Adamík Z., Gerych L, Švach M.)
Současná koncepce mužské neplodnosti (Lachman M.)
Současný přístup k operační léčbě v reprodukční gynekologii (Ventruba P., Petrenko M., Višňová H.)
Úloha laparoskopie v gynekologické onkologii (Holub Z.)

1998

Diagnostické metody stanovení odtoku plodové vody (B. Vavřinková, T. Binder)
Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc - II. patofyziologický podklad (J. Paseka, V. Unzeitig, A. Rulíková, I. Crha, I. Hofírek, M. Matýšková)
Intrapartální fetální pulzní oxymetrie (A. Roztočil, L. Pilka, P. Novák, V. Siegelová)
Postmenopauzální osteoporóza (J. Jeníček, J. Živný)
Predikce a detekce ovulace v praxi (M. Lachman)
Receptory a mechanismus působení estrogenu v kosti (T. Štulc, J. Štěpán)
Systémový lupus erythematodes a pohlavní hormony (Z. Ulčová-Gallová, Z. Rokyta)
Volné radikály a antioxidanty v gynekologii I (Z. Rokyta, J. Racek, V. Holeček, J. J. Marik)
Volné radikály a antioxidanty v porodnictví II (Z. Rokyta, J. Racek, V. Holeček, J. J. Marik)

1997

Klasifikace, terminologie a operační technika laparoskopické hysterektomie (Z. Holub)
Malignity v graviditě (O. Bláha, T. Koukal)
Metoda relaxační - sugestivní - hypnotická při porodu (A. Doležal)
Sarkomy dělohy (P. Freitag)
„Seat belt" syndrom v těhotenství. Možnosti prevence (Z. Turková, J. Kovanda)
Současný stav diagnostiky a léčby mužské sterility (Směrnice ESHRE, 1996) (M. Lachman)
Technika sectio caesarea. Zkušenosti - na pomoc začínajícím (A. Doležal)
Vliv užívání hormonální kontracepce na jaterní funkce (D. Cibula, M. Lukáš, J. Živný)

1996

Antikoncepce v pozdějším reprodukčním věku (J. Paseka, V. Unzeitig)
Autoimunitní opakované potrácení (K. Nouza, J. Madar, R. Kinský, C. Dostál, A. Palečková)
Histogeneze ovariálních nádorů (J. E. Jirásek)
Leukocytospermie (M. Lachman)
Možnosti a trendy v komplexní léčbě epiteliálních ovariálních zhoubných nádorů (L. Rob, J. Bauer, H. Schusterová, K. Citterbart, M. Zavadil, E. Čech)
O některých chybách ve vypuzovací době (A. Doležal)
Opiáty v onkologii (E. Mühlbachová, A. Pařízek)
Podíl prenatální diagnostiky na snižování výskytu vrozených vad v dětské populaci v ČR v období 1988–1994 (A. Šípek, V. Gregor, M. Chudobová)
Porovnání incidencí vybraných typů vrozených vad v ČR 1988–1993 se zahraničními registry v rámci ICBDMS a EUROCAT (A. Šípek)
Principy barevného dopplerovského zobrazování v těhotenství (I. Základní pojmy) (Z. Malý)
Programovaný porod, prospěch pro matku a plod nebo porodnický hazard? (A. Roztočil, M. Koudelka, R. Husička, J. Jelínek, L. Pilka)
Reprodukční lékařství a asistovaná reprodukce – současný stav a perspektivy v České republice (T. Mardešić)
Slavné případy spojených dvojčat a jejich vznik (J. E. Jirásek)
Současné trendy v operační léčbě karcinomu endometria (Z. Holub, J. Voráček)
Souvislost angiogeneze, zobrazování toku v cévách ovariálních tumorů a limity dopplerovské ultrazvukové techniky (Z. Malý, J. Kopečný)
Ultrazvuková diagnostika v období embryonálního a časného fetálního vývoje (J. E. Jirásek, A. Zwinger)
Vedení předčasného porodu před 28. týdnem těhotenství (Z. Hájek)
Vznik vědeckého porodnictví a naše uzemí (A. Doležal)