Stránky LEVRET s.r.o. pro porodní asistentky / sestry

WWW.LEVRET.CZ

Aktuality

31. 1. 2017: Doškolovací dny – jaro 2017

Dne 19. srpna 2008 byla vydána vyhláška č. 321/2008 Sb., (kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb.), kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků.

V případě kurzů a konferencí pořádaných naší společností (v délce více než 4 hodiny za den) náleží za každý den účasti 4 kredity. Toto ohodnocení bude uvedeno na potvrzení o účasti.

Doškolovací dny pro porodní asistentky

  • informace o pořádaných kurzech, program, přihlášky

Moderní babictví

  • časopis pro porodní asistentky a ženské sestry