Nacházíte se na stránce:  WWW.LEVRET.CZ   >  Doškolování lékařů   >  Celoživotní vzdělávání   > Malé doškolovací dny

Doškolování lékařů v gynekologii a porodnictví LEVRET s.r.o.

 Přihlášení  -  Registrace  |  Vyhledávání 

Malé doškolovací dny

Malé doškolovací dny – podzim 2017

připravili:

Prof. MUDr. David Cibula, CSc. a Doškolování lékařů LEVRET s.r.o.

sponzoři:

       

Vážení kolegové,

srdečně Vás zveme na cyklus odborných seminářů Malé doškolovací dny – podzim 2017.

Program:

Program je interaktivní, součástí přednášek je hlasování posluchačů.

Odborný garant: Prof. MUDr. David Cibula, CSc. (Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze, Apolinářská 18, Praha 2)

Vzdělávací akce bude pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, za pasivní účast budou uděleny 2 kreditní body.

Místa a termíny konání:

Začátek vždy v 18.00 hodin.

Účast na seminářích je zdarma.

Přihlásit se můžete:

Těšíme se na setkání
Prof. MUDr. David Cibula, CSc. a Doškolování lékařů LEVRET s.r.o.